Behandling av personuppgifter

Carlbergs i Göteborg AB (org. nummer: 556500-9072) samlar in och använder personuppgifter om dig som besökare.
Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på Carlbergs i Göteborg AB. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du besöker oss och att din personliga information behandlas korrekt. Har du frågor hittar du kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Carlbergs i Göteborg AB, genom VD, är behandlingsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Den här informationen innehåller uppgifter som omfattas av krav när man samlar in uppgifter från vår webbplats, allmän information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig om du har frågor.

Behandling av personuppgifter på www.carlbergs.se

Det är frivilligt för dem som besöker webbplatserna att uppge personuppgifter i anslutning till tjänsterna, till exempel för att få nyhetsbrev. Behandlingsgrunden är samtycke från individen, om inget annat anges.

Nätstatistik

Carlbergs i Göteborg AB samlar in avidentifierade uppgifter om besökare på carlbergs.se. Syftet är att ta fram statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla informationsutbudet  på webbplatsen. Exempel på vad statistiken visar är hur många personer som besöker olika sidor, hur länge deras besök varar, vilka webbplatser användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Uppgifterna behandlas i avidentifierad och aggregerad form. “Avidentifierad” innebär att vi inte kan spåra de uppgifter vi samlar in tillbaka till varje enskild användare.

Vi använder analysverktygen Google Analytics på vår webbplats. Det här är ett verktyg med öppen källkod (GPL). Information från det här verktyget lämnas inte ut av Carlbergs i Göteborg AB till andra aktörer. Åtkomst till Google Analytics levereras till de mediebyråer som Carlbergs i Göteborg AB har avtal med i syfte att analysera statistik.

Cookies

Carlbergs i Göteborg AB använder cookies för att komma ihåg vem du är och för att ge dig den bästa användarupplevelsen. EU ställer krav på att vi informerar dig om det. Om du surfar på Carlbergs webbplats anses du ha gett ditt samtycke.

Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en nätsida.

Lagring av information och behandling av dessa uppgifter är inte tillåtet om inte användaren har fått information om och har gett sitt samtycke till behandlingen. Användaren har rätt att få veta och godkänna vilka uppgifter som behandlas, vad syftet med behandlingen är och vem som behandlar uppgifterna.

Följande cookies används på Carlbergs i Göteborg ABs webbplatser:

Site Analytics:

  • Google Analytics

Sökningar

Carlbergs i Göteborg AB lagrar information om vilka sökord användarna använder i sökverktyget Google Analytics. Syftet med behandlingen är att förbättra webbplatsernas innehåll baserat på sökningar som inte ger någon träff, men som är relevanta.

Användarmönstret för sökningar lagras i en egen databas och de lagras endast i aggregerad form. Det är bara sökordet som lagras och de kan inte kopplas till andra uppgifter om användarna, som till IP-adresserna.

Söka jobb

Vi registrerar och behandlar dina personuppgifter för rekrytering. Vill du korrigera eller radera uppgifter kan kontakta oss enligt nedan.

Förfrågningar om tjänster

På vissa av Carlbergs i Göteborg ABs webbplatser kan man skicka in formulär med förfrågningar om tjänster.
Här behandlas kontaktuppgifter och en kort beskrivning ges av den önskade tjänsten. Den här informationen går in i Carlbergs i Göteborg ABs e-postsystem och behandlas (se avsnitt 2 E-post och telefon).

E-post och telefon

Carlbergs i Göteborg AB använder e-post och telefon i det dagliga arbetet.

Relevanta uppgifter som framgår av telefonsamtal och e-postkorrespondens registreras och behandlas endast för det syfte de samlas in för.

Carlbergs i Göteborg ABs medarbetare använder också e-post i normal dialog med interna och externa kontakter. Var och en ansvarar för att radera meddelanden som inte längre är aktuella. När någon slutar raderas e-postkontot, men vissa relevanta e-postmeddelanden kommer normalt att vidarebefordras till kollegor.

Känsliga personuppgifter ska inte skickas med e-post.

Vi ber dig observera att vanlig e-post är okrypterad. Därför uppmanar vi dig att inte skicka sekretessbelagda, känsliga eller andra konfidentiella uppgifter via e -post.

Sociala medier

Facebook

Carlbergs i Göteborg AB använder Facebook för att kunna kommunicera med potentiella kunder och för att intresserade parter ska kunna inhämta användbar information om Carlbergs i Göteborg AB och få svar på eventuella frågor. Jobbannonser läggs också ut och besökarna har möjlighet att ställa frågor om dem. Lägg inte ut känsliga uppgifter om dig själv eller personuppgifter om andra. Carlbergs i Göteborg AB granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

LinkedIn

Carlbergs i Göteborg AB i Sverige har en LinkedIn-sida. Den används för att kunna kommunicera med potentiella medarbetare och för att intresserade parter ska kunna inhämta användbar information om Carlbergs i Göteborg AB och få svar på eventuella frågor. Jobbannonser läggs också ut och besökarna har möjlighet att ställa frågor om dem. Lägg inte ut känsliga uppgifter om dig själv eller personuppgifter om andra. Carlbergs i Göteborg AB granskar alla kommentarer och raderar olämpliga inlägg.

Rättigheter

Alla som frågar har rätt till grundläggande information om behandling av personuppgifter inom ett företag.

Carlbergs i Göteborg AB har lämnat denna information här och kommer att hänvisa till den vid eventuella förfrågningar. De som är registrerade i något av Carlbergs i Göteborg ABs system har rätt till insyn i de egna personuppgifterna. De har också rätt att begära att felaktiga och ofullständiga uppgifter eller uppgifter Carlbergs i Göteborg AB inte har rätt att behandla raderas eller kompletteras. Krav från den registrerade ska besvaras kostnadsfritt och senast inom 30 dagar. Den registrerade kan vid frågor kontakta Carlbergs i Göteborg ABs personuppgiftsombud och eventuellt kontakta Datainspektionen direkt om man så vill.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke kan det när som helst dras tillbaka. Det påverkar inte den behandling som har skett innan samtycket dragits tillbaka.