Vi uppdaterar maskinparken

Vi uppdaterar maskinparken och förstärker samtidigt produktionsledet med en utökning av antalet hjullastare.
Dels är det för att möta ökat behov i projekten och dels för att uppgradera till senaste miljöklass.
Vi står nu ännu bättre rustade för en ökad efterfrågan och når en miljövinst med lägre koldioxidutsläpp totalt.
Valet föll på Volvo L35GT som vi har sedan tidigare och är vana och nöjda med.

« Tillbaka till alla nyheter