Carlanderska byggs ut

Hösten 2014 påbörjades utbyggnaden av Carlanderska sjukhuset. En byggnad på 7 000 m2 fördelat på fyra våningsplan och källare ansluts till det befintliga huset. Större delen av tillbyggnaden ligger på det som tidigare var parkeringsplats och bara en liten del inkräktar på den intilliggande parken. Faktum är att endast tre träd har behövt fällas för bygget.

Carlbergs har anlitats för finplanering av innergården och restaurering av gammal granitmur. Vi har schaktat 3000 m3 jord, 1000 m3 berg och lagt ner 500 m rörledning, berättar Kenny Rehnberg, platschef på Carlbergs.

Eftersom vi arbetar mellan befintliga byggnader har vi fått gå försiktigt tillväga. Vi har bland annat fått ta hänsyn till spänningar under befintliga hus och ovanpå Chalmerstunneln. 

I befintliga byggnader finns dessutom utrustning som är känslig för vibrationer och en del av utbyggnaden gör i en känslig parkmiljö. 

Kultur och miljöfrågor

Carlanderska sjukhuset, som byggdes 1927, är kulturhistorisk miljö och ingår i Göteborgs bevarandeprogram. Som ett led i det har man varit mån om att den nya byggnaden ska passa in väl i området. Det innebär bland annat att man valt att lägga koppartak på huset, något som påverkar hur dagvatten från byggnaden hanteras.

Som är delägare och samarbetspartner med Rent Dagvatten, såg vi problemet och kopplade in Rent Dagvatten för att få fram förslag på rening som kunde användas i dagvattenbrunnarna på området.

Tillsammans med Miljöförvaltningen tog Rent Dagvatten fram ett omfattande test- och verifieringsprogram som underlag för hantering av kopparförorenat dagvatten på området.

Snabbfakta

Byggstart

2014-10-06

Byggtid

t.o.m. april 2017

Byggherre

Skanska

Beställare

Carlanderska Stiftelsen

Brukare

Carlanderska Stiftelsen

Entreprenadform

Totalentreprenad, partnering

Projektbeskrivning

Utbyggnad av sjukhus

Kontaktinfo

Namn

Mats Warneflo

E-post

mats.w@carlbergs.se

Telefon

031-742 25 95

Andra projekt