Gärdsåsskolan

Gärdsåsskolan har ett samhällshistoriskt värde och är en viktig del i förståelsen av 1950-talets stadsplanering.

Läs mer på projektets hemsida

Snabbfakta

Byggstart

2019-01-06

Byggtid

Nästan 4 år

Byggherre

Göteborgs stad

Beställare

Tuve Bygg

Entreprenadform

Partnering i generalentreprenad

Projektbeskrivning

Mark- och anläggningsarbeten, lekplats

Kontaktinfo

Namn

Robert Plomgren

E-post

robert.p@carlbergs.se

Telefon

0706-581154

Andra projekt