Green Village – boende med högsta miljöklass

Green Village i Ale kommun är det första av fem miljöklassade bostadsområden som byggs i Göteborg. Klassificering Miljöbyggnad finns i tre nivåer, brons, silver och guld. I Green Village har man satsat på guldnivån. Totalt kommer bostadsområdet att omfatta 121 bostäder fördelat på punkthus, 21 radhus och nio villor.

Carlbergs har varit med redan från projekteringsstadiet och gjort hela markentreprenaden förutom sprängning och en del beläggningsarbeten. Just nu avslutas arbetet i etapp 3 där inflyttning sker vid årsskiftet.

Miljön i fokus hela vägen

Miljöklassningen handlar inte bara om byggmaterial och de färdiga husens energiförsörjning – miljötänkandet måste finnas med genom hela byggprocessen. Vi jobbar redan med miljöklassade maskiner eftersom vi har en del jobb för Göteborgs kommun där miljökraven är högt ställda, berättar Robert Plomgren, platschef på Carlbergs. Som mest har vi haft fem eller sex grävare och fyra dumprar på plats tillsammans med 20-tal personer.

De fordon vi har haft på plats i Green Village är miljöklassade enligt dagens miljökrav och har körts på biodiesel med RME-inblandning. Små maskiner har tankats med alkylatbensin. 

Sprängt berg blev snygg mur

Det är alltid en fördel att vara med redan från början. Eftersom vi är vana att tänka på miljöaspekten kan vi ofta tillföra idéer som påverkar arbetet positivt, säger Robert. Green Village är byggt på en bergknalle vilket betydde omfattande och dyrt sprängningsarbete. Det är naturligtvis bättre att kunna använda materialet på plats än att transportera bort det. Totalt har 13 000 m3 krossats och använts på plats. En del av stenen har använts till den 100 meter långa muren som löper längs infarten till området.

Det känns ju vettigare att fylla gabioner med sten som redan finns här än att köpa färdigfyllda burar från andra sidan jordklotet. Dessutom matchar den här muren omgivande berg perfekt!

Robert berättar att man också plockat undan en del fina naturstenar som kan användas för utsmyckning när området börjar bli klart.

Eftersom området byggs i etapper och folk successivt flyttar in i området krymper ytorna för varje etapp. Det kräver extra uppmärksamhet på logistik och planering tillsammans med FO. 

Snabbfakta

Byggstart

förberedande arbete 2012, byggstart 2014

Byggtid

Färdigställs under 2017

Byggherre

Green Village AB

Beställare

FO Petersson

Brukare

-

Entreprenadform

Generalentreprenad

Projektbeskrivning

Markarbeten anläggning och VA

Kontaktinfo

Namn

Mats Warneflo

E-post

mats. w@carlbergs.se

Telefon

031-742 25 95

Andra projekt