Högsbo Närsjukhus

Västra Götalandsregionen har beslutat att närsjukvården i Göteborgsområdet ska utvecklas och förstärkas. Ett led i denna utveckling är en etappvis utbyggnad av den öppna specialistvården med två nya specialistsjukhus i Göteborg, placerade i Högsbo respektive på Hisingen. Specialistsjukhusen planeras att tillsammans med Angereds närsjukhus utgöra basen i ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem som integreras med akutsjukvård och regionvård.

Specialist- & Närsjukhusen ska fungera som knutpunkt för en sammanhållen och nära vård i sina respektive geografiska områden och byggs utan slutenvårdsplatser och vårdrum för övernattning. Sjukhusen kommer tex att innehålla specialistcentrum för såväl vuxna som barn och unga, dagkirurgiskt centrum och resurser för diagnostik (provtagning och röntgen).

Detta projekt innefattar nybyggnation av Högsbo Närsjukhus som omfattar ca 24 000 m2 nybyggnad.

Läs mer här 

Snabbfakta

Byggstart

2019-08-01

Byggtid

4 år

Byggherre

Västra Götalandsregionen

Beställare

Skanska

Entreprenadform

Partnering

Projektbeskrivning

Mark- och anläggningsarbeten

Andra projekt