Kryddvägen – Damm

Objektet avser nybyggnad av en dagvattendamm som skall fördröja ca 1000 m³ vatten.

Kring dammen anläggs även underhållsväg.

Objektet avser i huvudsak följande:

  • Gator och vägar
  • Grönytor
  • VA-ledningar
  • Damm

Snabbfakta

Byggstart

2021-09-01

Byggtid

7 månader

Byggherre

Göteborgs Stad Kretslopp & Vatten

Beställare

Göteborgs Stad Kretslopp & Vatten

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Projektbeskrivning

Mark- och anläggningsarbeten

Kontaktinfo

Namn

Robert Plomgren

E-post

robert.p@carlbergs.se

Telefon

0706-58 11 54

Andra projekt