Kungsmässan, Kungsbacka

Projektet avser uppdatering av entréytor på Kungsmässan i Kungsbacka.

Omfattar ombyggnation av utemiljöer vid Kungsmässans entréer;

  • Plattläggning, sättning av smågatsten och pollare
  • Avgränsningar och planering i cortenstålslådor
  • VA-schakt
  • El-schakt

Snabbfakta

Byggstart

2022-06-01

Byggtid

10 månader

Byggherre

Aranäs AB

Beställare

Aranäs AB

Brukare

Kungsmässan

Entreprenadform

Utförande entreprenad

Projektbeskrivning

Mark- och anläggningsarbeten

Kontaktinfo

Namn

Tomas Fritsson

E-post

tomas.f@carlbergs.se

Telefon

0703-58 12 50

Andra projekt