Landamäreskolan

Sommaren 2016 stod nya Landamäreskolan i Biskopsgården klar, lagom till höstterminen. Den nya skolan används av ca 400 elever som går i årskurs f-3 i grund- och särskola. Skolan är byggd som ett S och omfattar ca 5 000 kvm i två plan samt källare. Carlbergs har gjort markarbeten, VA och finplanering för skolan. Det är ett påkostat projekt, berättar Robert Plomgren, platschef på Carlbergs. Det är mycket granit och stenarbeten, stora lekytor och även en fotbollsplan.

En ren miljö för barnen

Projektet började med att vi schaktade ur rivningsmassor för den gamla skolan. Asfalt som lades förr innehöll ofta stenkolstjära och höga halter av PAH, ett ämne som kan vara cancerframkallande. Så byggplatsen behövde saneras från asfalt från den gamla skolgården, förklarar Robert.

En miljöaspekt vi fick ta hänsyn till var att allt inbyggt material skulle vara miljöklassat. Det gällde inte bara material i själva byggnaden utan även VA-rör, marksten och till och med limmet som vi använder när vi skarvar ihop gräset på fotbollsplanen i konstgräs.

Mjuka former i granit

Landamäreskolans skolgård ligger i en sluttning och smälter fint in i den omgivande tallskogen med en skolgård som inbjuder till lek. 

Det har varit lite extra roligt att arbeta med finplaneringen eftersom det är mycket detaljer med granitmurar och stensatta ytor, säger Robert. För en del murar föreslog vi våra omtyckta, sedumklädda gabioner.

Vi arbetar kanske lite annorlunda än andra med gabioner – vi öser inte bara i sten utan staplar den snyggt i korgarna. Vi får ofta kommentarer om att det syns skillnad!

Snabbfakta

Byggstart

Hösten 2014

Byggtid

Färdigställt juli 2016

Byggherre

Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad

Beställare

Tuve Bygg

Brukare

Göteborgs stad

Entreprenadform

Totalentreprenad

Projektbeskrivning

Mark och va-arbeten, finplanering

Kontaktinfo

Namn

Mats Warneflo

E-post

mats. w@carlbergs.se

Telefon

031-742 25 95

Andra projekt