Nya Hovås

Brf Solgärde
Brf Boulevarden
Brf Fritiden
Äldreboende Villa Hovås
Brf Esplanaden
Brf Urbani

I södra Göteborg växer en helt ny stadsdel fram – Nya Hovås. Läget är fantastiskt med skogen alldeles inpå och cykelavstånd till havet. Samtidigt är du inne i centrala Göteborg på runt 20 minuter. Ambitionen är att bygga vad man kallar en ”småskalig blandstad”. Varje kvarter byggs efter liknande princip även om de olika byggherrarna sätter sin egen prägel på området – ett garage under markplan och tre till fyra hus med butiker i markplan och lägenheter på övriga våningar.

Carlbergs har gjort markarbetet och yttre VA i fyra kvarter, ett för HSB och tre för Skanska Nya Hem. Johan Witehall, arbetsledare på Carlbergs berättar vad som händer framöver: Just nu är vi i alla skeenden från projektering till finplanering. 

En stadsdel med miljön i fokus

Ovanligt nog byggs Nya Hovås på obruten mark. Området har tidigare utgjorts av ängar och en viktig fråga har varit hur man ska ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. När man nu hårdgör i stort sett alla ytor kommer dagvattnet att bli mer koncentrerat. I stället för att sippra ner genom marken kommer stora mängder vatten att fylla dagvattenbrunnar. Flödet behöver dessutom samlas upp och renas innan det rinner vidare ut i närliggande vattendrag.

Rent Dagvatten har tillsammans med sina samarbetspartners tagit fram ett förslag på hantering och rening av dagvatten i området. Carlbergs, som är delägare i Rent Dagvatten, har också varit engagerade i frågan om dagvattenhanteringen. Mats Warneflo på Carlbergs berättar:

Den lösning man föreslagit är rörmagasin som fördröjningslösning. Eftersom man vill ha helt täta magasin är rör ett bra val – de är täta från början i sin konstruktion och har lång livslängd. 

Vissa brunnar efter magasinen är förberedda för filter. Innan man avgör om och vilka filter som kan behövas ska prover tas för att se om och vilka föroreningar som finns.

Trångt? Inga problem!

Eftersom det tog längre tid än beräknat att välja vilken typ av magasin som skulle användas kom arbetet med att gräva ner dem igång senare än beräknat – något som gjorde jobbet lite mekigare än vanligt. Johan berättar: Magasinen ligger i gränderna mellan gårdarna. Eftersom ett hus redan var uppfört och ett annat på god väg kunde vi inte bara köra in med stora bilar och gräva ner magasinen.

Det blev faktiskt galet trångt! Vi fick köra med mindre bilar och släp, tänka på att inte snurra med grävare hur som helst och jobba från ett håll när vi lade ner magasinen. Men vi har duktiga gubbar så de löste det.

Carlbergs har också gjort alla VA-anslutningar och återfyllt runt fördröjningsmagasinen. Vi återkommer med mer information om projektet under våren.

Snabbfakta

Byggtid

2022

Byggherre

Brf Urbani,: Skanska

Beställare

Brf Solgärde, Brf Fritiden, Äldreboende Villa Hovås, Brf Urbani: Skanska Sverige AB
Brf Boulevarden, Brf Esplanaden: HSB

Projektbeskrivning

Markarbeten, VA och finplanering

Kontaktinfo

Namn

Mats Warneflo

E-post

mats. w@carlbergs.se

Telefon

031-742 25 95

Andra projekt