Olofstorp

”Bo på landet men nära till stan” är ett gemensamt koncept för många bostadsområden som växer upp runt Göteborg idag. I Olofstorp strax nordväst om Angered och Hjällbo bygger Egnahemsbolaget två mindre områden med bostadsrätter med planerad inflyttning från december 2016 och framåt.

Brf Trädgårdsmästeriet består av 30 lägenheter i två trevåningshus. De välplanerade lägenheterna har närkontakt med naturen genom stora fönster och balkonger. Lägenheterna i markplan har uteplats. Alla ligger runt en solig gård i ett lugnt och barnvänligt område med blandade bostäder. Här börjar inflyttningen i december 2016.

Brf Prästgården består av lägenheter i tvåvåningshus och parhus i två plan. Totalt byggs fem tvåvåningshus och sex parhus. Även här kommer naturen alldeles inpå – lägenheter i markplan har små täppor och parhusen har egen trädgård och carport. Området beräknas vara klart för inflyttning under våren/sommaren 2017. Robert Plomgren, platschef på Carlbergs berättar vad som händer just nu:

Nu i oktober 2016 arbetar vi med finplanering och ytskiktsarbeten på Trädgårdsmästeriet. I det andra området pågår VA-arbeten och grundläggning inför gjutning av plattor till husen. Totalt kommer vi att bearbeta en yta på 12 000 m2. Cirka 7000 m3 jord- och bergmassor kommer att ha schaktats bort. Dessutom utför vi cirka 500 m VA-schakt.

Behöver man sanera efter en plantskola?

Inför byggstarten av Trädgårdsmästeriet fick Carlbergs utföra en sanering där den gamla handelsträdgården legat.

Efter besprutning av växter som odlats där fanns mindre mängder DDT i marken. Vi schaktade ner till lerterass där husen hade stått. Saneringen avslutades med att nya markprover togs, berättar Robert, och jordmassorna kördes till godkänd deponi.

Utmaningar i Olofstorp

Det är inte ovanligt att det är väldigt trångt byggarbetsplatsen samtidigt som byggtiden är kort. Det innebär mycket planering och logistiklösningar ihop med Skanska så att alla kommer fram för att hinna klart, säger Robert. Men vi ser ut att hålla tidsplanen för Trädgårdsmästeriet och hoppas det går lika fint under uppbyggnaden av Prästgården.

Snabbfakta

Byggstart

2016-01-01

Byggtid

1,5 år, sista inflyttning under semestern -17

Byggherre

Egnahemsbolaget

Beställare

Skanska

Brukare

-

Entreprenadform

Totalentreprenad

Projektbeskrivning

Mark och va-arbeten, finplanering

Kontaktinfo

Namn

Mats Warneflo

E-post

mats. w@carlbergs.se

Telefon

031-742 25 95

Andra projekt