Örgryte Ängar och Synvillan

Uppe i Örgryte på tomten där gamla TV-huset låg växer ett nytt kvarter med cirka 500 bostäder fram. Det nya kvarteret går under namnet Örgryte Torp och kommer att omfatta både flerfamiljshus och radhus. Kvarteret har ett perfekt läge mellan Göteborgs innerstad och Delsjöns naturreservat. Den naturliga grönskan blir en del av kvarteren och ger en trivsam gårdskänsla i hela området med fria ytor för lek och umgänge. Garage kommer att finnas under mark.

Flera byggherrar samsas om att bygga i området. Skanska Nya Hem bygger 24 radhus, Örgryte Ängar, och ett kvarter med 3-våningshus med bostadsrätter. Naturligtvis kan man inte bygga på en tomt där SVT en gång spelade in TV-program utan att få lite Göteborgshumor på köpet – den nya bostadsrättsföreningen kommer att gå under namnet Synvillan.

Carlbergs utför en totalentreprenad på mark- och anläggningsarbeten för Skanska Sverige AB. Thomas Landell, platschef på Carlbergs ger en inblick i projektet: Nu, i oktober 2016, är vi klara med schaktning för infrastruktur och  yttre VA-arbeten. Dessutom kommer vi att avsluta med finplanering i området. Med andra ord är vi först in och sist ut.

Hantering av PCB-förorenad betong

När gamla TV-huset revs lämnades betongplattan kvar samt krossad betong förorenad av PCB. Carlbergs fick i uppdrag att schakta bort och ta hand om den PCB-förorenade betongen och riva kvarvarande platta.

Naturligtvis är det viktigt att hantera och deponera den PCB-förorenade betongen på rätt sätt. I och med att befintlig platta var kvar fick den förorenade krossade betongen schaktas ut och transporteras till för föroreningen avsedd deponi.

Plattan i sig innehöll inga föroreningar och kunde därför knackas och rivas på sedvanligt sätt. Däremot var det bråttom. Den knappa tidplanen gjorde att vi inte hade möjlighet att sortera ut armering på plats utan detta fick göras på deponi. I och med detta blev lasten skrymmande så vi hade runt 5 bilar och släp som gick kontinuerligt och vid topparna så mycket som 10 bilar och släp. Detta var en av anledningarna till att byggstarten för radhusen kom igång första juni i år i stället för 1:a augusti i fjol som planlagt.

En byggarbetsplats med utmaningar

En annan utmaning är att det helt enkelt är trångt på byggplatsen.

Just nu samsas vi med flera andra entreprenörer om att bygga tre flervåningshus och åtta radhus på samma tomt som TV-huset stod på! Men samarbetet med alla har fungerat bra från dag ett. 

En annan utmaning har varit att få upp radhusen i rätt nivå på den sluttande tomten. Marken i området består av lerskikt och den tekniska undersökningen visade att bärigheten i marken var skör. Thomas förklarar: På andra sidan Delsjövägen finns både spårvagn och en bäckravin. Där vill vi inte ha radhusen om några år.

Vanliga fyllnadsmassor skulle ha blivit för tunga och vi hade fått en risk för förskjutningar i marken. I stället har vi fyllt med 4000 m3 leca, som är betydligt lättare.

Det har ställt lite annorlunda krav på schaktningsarbetet med killarna har löst det fantastiskt bra. På vissa ställen har vi fyllt med så mycket som 2 meter leca för att komma upp i rätt nivå!

 

Snabbfakta

Byggstart

Synvillan juli 2015, Örgryte ängar radhus juni 2016

Byggtid

-2018

Byggherre

Skanska Nya Hem

Beställare

Skanska Sverige AB

Brukare

Entreprenadform

Totalentreprenad

Projektbeskrivning

Mark- och anläggningsarbeten, Yttre VA och finplanering

Kontaktinfo

Namn

Mats Warneflo

E-post

mats.w@carlbergs.se

Telefon

031-742 25 95

Andra projekt