Samlokalisering Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten har drygt 400 anställda och verksamheter på sju olika geografiska platser inom Göteborgs kommun. Genom en samlokalisering kommer man kunna stärka organisation och effektivitet och i förlängningen öka kundnyttan.

Verksamheter inom Kretslopp och vatten som bland annat finns i Hjällbo och på Ringön ska sedan flyttas hit. Den totala ytan för byggnaderna kommer att bli cirka 15 000 kvadratmeter och kontoret ska inrymma arbetsplatser för cirka 400 personer. Verksamheterna har själva bestämt att man vill ha så kallade aktivitetsbaserade kontor. Till detta tillkommer sedan utelager och parkeringsplatser.

I januari 2017 var det byggstart för projektet där Tuve Bygg är huvudentreprenör och Carlbergs utför markarbetena.

Snabbfakta

Byggstart

2017-01-08

Byggtid

2017 - våren 2019

Byggherre

Higab

Beställare

Tuve Bygg AB

Brukare

Kretslopp och vatten

Entreprenadform

Generalentreprenad

Projektbeskrivning

Mark- och anläggningsarbeten, Yttre VA och finplanering

Kontaktinfo

Namn

Mats Warneflo

E-post

mats. w@carlbergs.se

Telefon

031-742 25 95

Andra projekt