Verksamheter

Markentreprenad Bygg

Hjärtat i Carlbergs verksamhet är funktionslösningar inom markentreprenad för byggbranschen. Vi är väl organiserade för att genomföra stora, komplexa projekt som kräver intensiva arbetsinsatser av både manskap och maskiner under en längre tid. I mindre, enklare arbeten skapar snabbhet och korta beslutsvägar värde för våra kunder. Läs mer...

VA anläggning

Oavsett om vi gräver för och installerar VA på en byggplats, gör ett VA-jobb för kommunen eller drar fram VA till ett nytt område tänker vi på samma sätt – det ska vara mycket nytta och lite besvär för dig som anlitar oss. Läs mer...

Marksanering

En av de större utmaningarna inom bygg- och anläggning idag är att hantera förorenad mark. Staden växer och tidigare industriområden skall bli bostads- och kontorsytor. Marksanering har blivit en del av vår vardag på Carlbergs. Läs mer...