Markentreprenad Bygg

Hjärtat i Carlbergs verksamhet är funktionslösningar inom markentreprenad för byggbranschen. Vi är väl organiserade för att genomföra stora, komplexa projekt som kräver intensiva arbetsinsatser av både manskap och maskiner under en längre tid. I mindre, enklare arbeten skapar snabbhet och korta beslutsvägar värde för våra kunder.

Vi ser gärna att våra beställare sover gott på nätterna.

När vi samordnar och utför alla moment i markentreprenaden, från planering till utfört uppdrag, kan vi vara effektiva med tid och pengar.

Vi har goda rutiner för dokumentation som kan följas av beställaren. Vi har alltid miljön i fokus och våra jobb håller oklanderlig kvalitet. Kort sagt – mindre bekymmer och mer nytta. Låter det som en bra huvudkudde?

Ute på arbetsplatsen är det flexibilitet och framförhållning som gäller. Blir det stopp på ett ställe står vi inte och väntar utan tar tag i en del av projektet vi kan jobba med. Självklart underlättar det att vi har egna resurser att sätta in på alla arbetsmoment inom markentreprenad. Vi inser vikten av att jobbet alltid flyter på – om projektet ska bli klart på utsatt tid.

Flexibilitet kräver god överblick och erfarenhet. Våra arbetsledare och arbetslag är lyhörda och engagerade.

Vi letar möjligheter som kan vara till nytta för projektet som helhet och lyfter fram dessa som förslag.

Det ökar värdet för våra kunder och bygger stolthet och renommé för oss. De två senare är viktiga faktorer för att behålla och utveckla våra medarbetare, något som våra kunder i förlängningen kan dra stor nytta av. Igen. Ett ständigt kretslopp med andra ord. Det är ingen tillfällighet att vi överlevt i drygt 55 år. Respekt måste man förtjäna.

Finplanering

Carlbergs kan vara med från den inledande schaktningen till den avslutande finplaneringen. Vi har resurser att ta hand om allt ifrån anläggning av gång- och cykelvägar, parkeringsytor, grönytor och rabatter till stensättning av gångar, trappor, murar och uteplatser.

Funktionsentreprenad

Att byggfasen är över betyder inte nödvändigtvis att Carlbergs lämnar platsen. Vi åtar oss gärna att hålla det nybyggda området i fint skick via en funktionsentreprenad.

Uppdraget kan t.ex. omfatta trädgårdsskötsel och gräsklippning, rensopning av markytor, eller bortforsling av skräp. Vi kan också sköta servicen av miljöfilter i dagvattenbrunnar och fixa småreparationer som att t.ex. laga skadad kantsten eller asfalt.

    Fält markerade med * är obligatoriska

    Andra verksamheter