Marksanering

En av de större utmaningarna inom bygg- och anläggning idag är att hantera förorenad mark. Staden växer och tidigare industriområden skall bli bostads- och kontorsytor. Det är inte så länge sedan dagens miljöfarliga avfall hanterades som vanliga sopor –  man grävde helt enkelt ner det – något som ställer till det idag när man vill bygga på mark som blivit förorenad.

Med marksanering kan värdefull mark frigöras för nya användningsområden samtidigt som vi bidrar till en renare miljö. Vi kan konstatera att marksanering är en del av vår vardag på Carlbergs.

På Carlbergs arbetar vi med separering. Vi avskiljer förorenade jordmassor för att kunna deponera dem enligt myndigheternas anvisningar. Eftersom vi separerar direkt på byggarbetsplatsen kan massor som är rena återanvändas på plats som fyllnadsmassa. Det enda vi transporterar bort är de förorenade jordmassor som ska deponeras. Både återvinningen och de minskade transporterna bidrar till en bättre ekonomi i hela projektet.

Det är en fördel att ha egen personal som gör mätningar och tar markprover*. Vi får bättre kontroll och kan göra justeringar under arbetes gång – justeringar som ibland kan leda till stora besparingar. Om vi till exempel upptäcker att föroreningsgraden är lägre än förväntat kan det innebära enklare deponi och minskade transportkostnader. Vi kan också följa upp saneringen genom att ta nya markprover.

*Analys av proverna görs på ackrediterade laboratorier.

    Fält markerade med * är obligatoriska

    Andra verksamheter