VA anläggning

Eftersom VA anläggning ingår i de allra flesta markentreprenader har vi hunnit skaffa oss hel del erfarenhet under de dryga 55 år vi har varit igång. Oavsett om vi gräver för och installerar VA på en byggplats, gör ett VA-jobb för kommunen eller drar fram VA till ett nytt område tänker vi på samma sätt – det ska vara mycket nytta och lite besvär för dig som anlitar oss.

Vi tar hand om hinder på vägen

Det finns mycket rör i marken under en storstad! Det betyder att det inte alltid ser ut som på ritningen när vi börjar gräva.

Vår erfarenhet hjälper oss att hantera problem som dyker upp. Vi kan ofta komma med förslag på en lösning och är medvetna om hur viktigt det är att undvika onödigt stillestånd. Vårt engagemang bidrar helt enkelt till kortare stopp när besvärliga situationer uppstår.

VA-kompetensen finns inom företaget och vi har också ett gott samarbete med duktiga VA-projektörer. Med andra ord kan vi lägga upp ett VA-arbete från projektering och framåt.

Specialistkompetens

När vi kommer in tidigt i projekt kan våra kunskaper och erfarenheter avseende miljöaspekter och lämpliga produkter bidra till val som ger en bättre livscykelkostnad inom många områden.

Ett område som är mer aktuellt än någonsin är dagvattenhantering. Vårt fleråriga engagemang i kunskapsprojektet Rent Dagvatten har gett oss en djupare insikt i frågor som rör dagvatten. Insikter som är till nytta för våra beställare.

Vi erbjuder en effektiv och hållbar dagvattenlösning som ligger i framkant och möter de nya krav och regler som gäller. Referensprojekt kan presenteras och vi har tillgång till ett professionellt nätverk i vilket både entreprenörer, konstruktörer och tillverkare ingår.

    Fält markerade med * är obligatoriska

    Andra verksamheter