Personalentré

Som personal på Carlbergs kan du logga in i följande system:

  • För att registrera tid, ledighet och sjukdom  >>
  • För att läsa e-post @carlbergs.se >>
  • För att läsa e-post @carlbergs.nu >>
  • För att attestera räkningar >>

Dessa inloggningar kräver behörighet och all obehörig användning, åtkomst eller försök till åtkomst är förbjuden enligt svensk lag (BrB 4kap §9c samt §10) och kan leda till åtal. Alla inloggningar och inloggningsförsök loggas.