Projekt

Kungsmässan, Kungsbacka

Projektet avser uppdatering av entréytor på Kungsmässan i Kungsbacka. Omfattar ombyggnation av utemiljöer vid Kungsmässans entréer; Plattläggning, sättning av smågatsten och pollare Avgränsningar och planering i cortenstålslådor VA-schakt El-schakt Läs mer

Utfört

Kryddvägen – Damm

Objektet avser nybyggnad av en dagvattendamm som skall fördröja ca 1000 m³ vatten. Kring dammen anläggs även underhållsväg. Objektet avser i huvudsak följande: Gator och vägar Grönytor VA-ledningar Damm Läs mer

Utfört

Hogenskildsgatan

Entreprenaden omfattar upprustning och påbyggnad av två flerbostadshus, 57 st nya lägenheter och renovering av 81 st befintliga lägenheter. Läs mer på projektets hemsida Läs mer

Utfört

Liseberg

Vi utför nu markarbeten på Liseberg inför kommande säsong. Läs mer på projektets hemsida Läs mer

Utfört

Krogabäcksparken – Lekplats

Nu har det första spadtaget för lekparken i Nya Hovås tagits. Lekplatsen är bara en del av en parkmiljö som nu färdigställs runt Krogabäcken. Redan i juli beräknas parken vara öppen för skratt och lek. Lekparken byggs av Nya Hovås Projektutveckling,... Läs mer

Utfört

Gärdsåsskolan

Gärdsåsskolan har ett samhällshistoriskt värde och är en viktig del i förståelsen av 1950-talets stadsplanering. Läs mer på projektets hemsida Läs mer

Utfört

Lundby Park

Mellan odling och bad, nära spårvagnar, berg och natur ligger Lundbypark och Brf Borgh, ett bostadsområde bestående av lägenheter för flera skeden av livet. Läs mer här Läs mer

Utfört

Evidensia

Skanska utvecklar och bygger en kontorsfastighet i Mölnlycke företagspark. Läs mer här Läs mer

Utfört

Högsbo Närsjukhus

Västra Götalandsregionen har beslutat att närsjukvården i Göteborgsområdet ska utvecklas och förstärkas. Ett led i denna utveckling är en etappvis utbyggnad av den öppna specialistvården med två nya specialistsjukhus i Göteborg, placerade i Högsbo respektive på Hisingen. Specialistsjukhusen planeras att... Läs mer

Utfört